';

Yönetim Desteği Hizmeti

SİZ YÖNETİN, BİZ YÖNETİM DESTEĞİ VERELİM

Yönetim desteği kapsamında aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

 • Genel Kurul Sekreterya İşlemleri
 • Muhasebe Kayıt, Satın Alma
 • Hukuki Danışmanlık
 • Site Yönetim Planının Hazırlanması
 • Risk Raporunun Hazırlanması
 • İmar İşlemleri
 • Hukuki İşlemler
 • Afet Yönetimi Eğitimleri
 • Mali Müşavirlik Hizmetleri
 • Müteahhit firmalara “geçici yönetimin” oluşturulması konusunda destek verilmesi
 • Site yönetim hesapları MB tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçiler tarafından incelenerek Güvenilirlik Raporlarının düzenlenmesi,
 • “ilk defa” Apartman/Site Yönetiminin kurulması,
 • Merkezi Sistem Isı Gider Paylaşımı

Çağımızda ekonomik ve teknolojik gelişme sayesinde insanların sosyo ekonomik yapısındaki değişime paralel olarak iş yerleri, yaşam alanları da değişmektedir.

Son yıllarda ülkemizde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde kentsel dönüşümün tetiklemesiyle Toplu Yapı (Konut Siteleri) inşa edilmektedir. İnsanlar büyük paralar ödeyerek sahip oldukları bu markalı konutlarda; spor, dinlenme, alışveriş, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını yerinde elde etmek istemektedirler. Site sakinlerinin kendilerini daha özel hissedecekleri, daha güvenli, daha temiz, daha bakımlı, yaşam ve iş alanlarını yönetebilmek için detaylı mali, hukuki, idari ve sosyal alanlarda yetişmiş profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bina yöneticiliği geniş bir görev yelpazesi içinde finans, örgütsel davranış, değişim yönetimi, sistemler teorisi, yerleştirme planlaması, tahmin, güvenlik, sağlık ve etik gibi konularda uzmanlı k istemektedir.
İyi bir bina yönetiminin işlevleri: Değişen ihtiyaçlara uyum, site sakinlerine, çalışanlara, sağlıklı bir ortam yaratılması, potansiyel yeni teknolojilerin uygulanması, kıt kaynakların, verimli kullanılmasının sağlayarak aidatların minimuma çekilmesi olarak tanımlanabilir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Toplu Konut/Site yönetiminin; güvenlik, temizlik, teknik ve idari işlerden oluşan dört temel hizmetinin; hukuki, mali, idari ve sosyal boyutlu bir organizasyon yapısı ile icra edilmesini öngörmektedir.

PMC Profesyonel Tesis Yönetimi, kamu ve meslek odalarında görev yapmış tecrübeli kadrosu ile site, apartman gibi toplu yapıların ve AVM, İş Merkezleri, Ofis Binaları gibi çalışma alanlarının profesyonel yönetim hizmetlerini yerine getirmekte veya yönetim işlerinizde size danışmanlık hizmeti vererek işlerinizi kolaylaştırıyoruz.

Yönetim ilkemiz; site yönetim destek hizmetlerini sürekli olarak planlamak, sağlamak, uygulamak ve kontrol etmek’tir. Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, sitelerde yaşanan problemlere, yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda acil ve sonuç odaklı çözüm üretmekteyiz.

Faaliyetlerimizde TS EN ISO 9001:2008 ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini benimsemiş bulunmaktayız.