İŞ YERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK ANALİZ RAPORUNUN HAZIRLANMASI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun doğrultusunda 1 ocak 2013 itibariyle işletmelerin tehlike sınıfı gözetilmeden risk analizi yaptırmaları zorunlu

Share