';

Genel Yönetim Hizmetleri

Genel Yönetim Hizmetleri;

 • Kat Malikleri Genel Kurul çalışmalarının yapılması (Genel Kurul tarihinin belirlenmesi, kat maliklerine duyurulması, genel kurul yapılacak yerin belirlenmesi, genel kurul esnasında elemanlarımız tarafından hizmet sunulması, genel kurul evraklarının tanzimi vs. bütün işlemler Kanuna uygun olarak yapılır.)
 • Yönetime ait defterlerin noter tasdiklerinin yaptırılması, muhasebe hesaplarının tutulması,
 • Sitenize/Apartmanınıza güvenlik veya temizlik hizmetleri şirketler tarafından yaptırılmak istendiğinde piyasa araştırması yapılıp, en ucuz teklif verenin belirlenmesi ve bunlarla sözleşmelerin yapılması,
 • Site/apartman işletme projesinin (bütçesinin) oluşturulması, aidatların belirlenmesi,
 • Aidatların tahsil edilmesi (elden aidat toplanmaz),
 • Binanın yönetimiyle ilgili elektrik, su, doğalgaz, çalışanların SGK prim ödemeleri vb. faturaların bankaya talimat verilerek otomatik ödemeye alınması,
 • Kat maliklerine gecikmiş aidatların ödenmesi için telefonlarına mesaj-SMS ile bilgi gönderilmesi,
 • Halen aidatını ödemeyen kat maliklerine dava ve icra takiplerinin  planlanması/yürütülmesi,
 • Her ay gelir­gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç­alacak çizelgelerinin hazırlanması ve site sakinlerinin görebilecekleri yerlerde yayınlanması,(web tabanlı program ile)
 • Belirli dönemlerde resmi olmayan toplantılar düzenlenip, yönetimin aksayan konuları hakkında görüşler alınması, şikâyetlerin dinlenmesi ve çözüme kavuşturulması(yaz aylarında),
 • Ayda bir gün sitenin/apartmanın kontrolleri yapılarak çalışanların durumunun yerinde denetlemesi, çalışanlarla ilgili şikâyetlerin dinlenmesi,
 • Bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu,
 • Yangın tüplerinin dolumu,
 • Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması,
 • Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi,
 • Daire servis ve çöp düzeninin planlanması,
 • (varsa)Su depolarının temizlenme periyotlarının düzenlenmesi,
 • Asansör bakımı, denetlenmesi, takip edilmesi,
 • Merkezi ısıtma sistemleri ile ilgili ısı gider paylaşımı işlemlerinin yapılması,
 • Kapıcı çalıştırılacaksa ilgili kamu idarelerine bildirimi ve sigortasının başlatılması, sigorta bildirgelerinin zamanında yapılması ve primlerinin ödenmesi,
 • Takip eden yıl Genel kurul iş ve işlemlerinin yürütülmesi