';

Güvenlik Hizmetleri

İlkemiz; Bizimle güvendesiniz.

  • Sitede can ve mal güvenliğinin korunması,
  • Siteye yönelik tehdit ve risklerin belirlenerek risk haritası ve risk eylem planlarının hazırlanması,
  • Sitedeki güvenlik kamera kayıtlarının kontrol altında tutulması, arşiv kayıtlarının yapıl ması,
  • Plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması ve kayıtların saklanması,
  • Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması,
  • Otopark, spor alanları, sosyal tesis ve havuzlarda, peyzaj alanlarında devriye hizmetlerinin verilmesi,
  • Siteye giriş yapan tüm iş takipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması,
  • Verilen güvenlik hizmeti site sakinlerinin huzurunun sağlanması