';

İnsan Kaynakları Yönetimi

İlkemiz; Etkin istihdam sağlanması, tecrübeli ekip ile çalışılması

 • Site, Apartman, Rezidans gibi markalı Toplu Yapıların yerinden yönetimini sağlamak üzere yönetim ofisleri oluşturmaktayız. Bu yönetim ofislerinde şirketimiz tarafından istihdam edilen personel MEB onaylı “Site ve Apartman Yöneticiliği”nin yanı sıra “İnsan Kaynakları Yönetimi”
  ve “Muhasebe” alanlarında MEB onaylı Sertifika sahibi personelin istihdamı gözetilmektedir.
 • Kurumumuz eğitimli personeli sahaya sunmak misyonu ile Türkiye’de bir ilki başlatmış bulunmaktadır.
 • Site iş hacmine göre diğer destek personel ihtiyacı planlanır ve yönetim ofisinde 7/24 hizmet anlayışı ile istihdamı sağlanır. Personel görev tanımları ve iş süreçleri hazırlanarak site sakinlerinin ve yönetiminin görebileceği yerde yayınlanması sağlanır.
 • Çalışan personele İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kapsamında gerekli eğitimleri ve alanı ile ilgili periyodik eğitimleri verilir.
 • Sağlık raporları periyodik izlenir.
 • Personele şirketimiz logosunu taşıyan mevsimine uygun kıyafet temin edilir.
 • İstihdam edilen personelin sabıka ve GBT kayıtları titizlikle gözetilir, çalışma anında site sakinleri ile ilişkisi, hitap şekli takip, kontrol ve denetimi titizlikle yapılır, bu yönde site sakinlerinden gelecek şikâyet öncelikle değerlendirilir.
 • Personel özlük dosyaları şirket merkezimizde oluşturulur ve saklanır. Personel servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla muhtelif aralıklarla site sakinlerine anket uygulanır.
 • Personel izin düzenlerinin ayarlanmasında site ihtiyaçları gözetilir. Yıllık izinlerde herhangi bir boşluk yaşanmaması için gerekli tedbirler alınır, çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi sağlanır.
 • Personelin SGK, Maaş ödemeleri, Tazminat vb. ödemelerin zamanında yapılır, sigortasız personel çalıştırılmaz.