';

Hukuki Hizmetler

Site sakinlerine eşit mesafede herkese eşit hizmet anlayışı ile yasal çözümler sunuyoruz.

  • Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması.
  • Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması.
  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.
  • İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68. maddesinde belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması,
  • Genel Kurul Toplantı ve Kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında; Noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması
  • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler.