';

İş Güvenliği Hizmetleri

Bu kapsamda yapılacak hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

  • Sitenizi biz yönetelim; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma, risk raporu hazırlama zorunluluğundan kurtulun…
  • Az Tehlikeli Sınıfa Giren Apartman ve Sitelerde 30 Aralık 2011’de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 01 Temmuz 2016’dan itibaren İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu başlayacaktır.
  • Ayrıca apartman ve site yönetimleri 01.01.2013 tarihinden itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre iş kazasına yol açacak durumları belli eden ve tedbirleri içeren risk değerlendirmesini yapmak zorundalar.