';

Mali Yönetim Hizmetleri

İlkemiz; şeffaf yönetim, güvenilir raporlama ve hesap vermeye dayalı site yönetimine kurulacak web tabanlı program aracılığıyla;

  • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca site bütçesinin (İşletme Projesi)hazırlanır.
  • Tüm gelir ve giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilir.
  • Avans ve aidatlar site yönetim hesabında toplanır.
  • Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların hukuk birimine havale edilmesi sağlanır.
  • Mal ve hizmet bedelleri, personel maaşları, tarifeli ödemeler( ortak alanlara ait elektrik, su, doğalgaz vb ödemeler) takip edilir ve muhasebesi kaydedilir.
  • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması sağlanır.
  • Aidatlarını ödemeyen site sakinleri ve borç takipleri yapılır ve yayınlanır.
  • Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulur.
  • Dönem sonlarında Yıllık Faaliyet Raporları ve mali raporların Genel Kurul’a sunulur.